უპროცენტო სესხები

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

3000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

119 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

29 ორი კვირა

თანხა

3000 ლარი

ვადა

24 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

101 ორი კვირა

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

23 ორი კვირა

თანხა

1300 ლარი

ვადა

3 წელი

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

17 ორი კვირა

საპროცენტო განაკვეთის საკითხი და გაფორმების სიმარტივე არის საკვანძო მომენტი ორგანიზაციის არჩევისას, სადაც შეგვიძლია ავიღოთ სესხი. ბევრი დაინტერესებულია სად და როგორ აიღონ უპროცენტო სესხი ან მიიღონ არსებული ფასდაკლება. ნამდვილია ეს? ზოგიერთ შემთხვევაშიკი.

რა თქმა უნდა, სესხის საპროცენტო განაკვეთის შემცირების მიღება ან შესაძლებლობა სესხზე პროცენტის გადაუხდელობა, ეს ძალიან მიმზიდველი პერსპექტივაა. ამ შემთხვევაში დროებით თავისუფალი სახსრების გამოყენება  მომგებიანი იქნება. თუმცა, ხშირად ფრაზაში „უპროცენტო ონლაინ სესხი საკრედიტო ბარათზე“- ეს არის მარკეტინგული სვლა, რის მიღმაც იმალება დაზღვევის გადახდის რთული სქემები, ფარული გადასახადები ან სხვა ნიუნასები.

უპროცენტო სესხის მიღება სასესხო ორგანიზაციებში შეიძლება აქციის პერიოდში:

1.სპეციალური შეთავაზებები ახალი მომხმარებლებისთვის.

2.მოქმედ მსესხებლებისთვის აქციები.

3.მომხმარებლის მოზიდვის მიზნით, ერთჯერადი შეთავაზებები.

უნდა გახსოვდეთ, რომ ბანკი ან სასესხო კომპანია ისინი ყოველთვის ბენეფიციარია, ამიტომ თანხის სახსრების გამოყენებისას ყოველთვის  არის გადასახადი. როგორც წესი, ტრადიციულად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში,  დღეში პროცენტის მერყეობა წარმოადგენს 1-დან 3-მდე. ზოგიერთი კომპანია გთავაზობთ ფიქსირებულ გადასახადს, ხოლო ზოგიერთი მომხმარებელს სთავაზობს მოქნილ პირობებს. მაგალითად, ყოველ მომდევნო სასესხო მოთხოვნაზე გასაცემი თანხა იზრდება, ხოლო საპროცენტო  განაკვეთი მცირდება.

უამრავ ბანკში ძალიან პოპულარული მომსახურებაა სამომხმარებლო სესხი ბარათზე საშეღავათო პერიოდით. დღეების რაოდენობა, რომლისთვისაც პროცენტი არ იქნება დარიცხული, შესაძლებელია მიღწეული იქნეს 55 დღეს. აქედან გამომდინარე, ფულადი სახსრების მიღებისას ბარათზე, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მთლიანი თანხა, არაუგვიანეს 54 დღისა, პირველი ექსპლუატაციის მომენტიდან. ამ შემთხვევაში, პროცენტების დარიცხვა არ მოხდება. სრულად სესხის დაფარვის შემდეგ დღის განმავლობაში, თქვენ შეგიძლიათ ისევ გამოიყენოთ თანხა საშეღავათო პერიოდზე 55 დღეზე.