განცხადება სესხზე

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

23 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

15 წუთი

სესხის ვადა განისაზღვრება 12 თვით

ონლაინ სესხის განაცხადის გაფორმებისას, თქვენ უნდა შეიტანოთ პერსონალური მონაცემები, კოდი და პასპორტის სერია, ტელეფონის ნომერი და სხვა მონაცემები.

ონლაინ კრედიტის განაცხადის განხილვა ხდება 15 წუთში. ამ დროის განმავლობაში ოპერატორი ამოწმებს მითითებულ მონაცემებს. პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია ყველა უკრაინელს, თვრამეტი წლის ასაკს მიღწეულს. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს მიერ მითითებული ინფორმაცია იქნება არასწორი, ონლაინ სესხი იქნება განულებული და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება, საქართველოში მოქმედ ცალკეულ კომპანიებში.

გარდა ამისა, თქვენი განცხადება ონლაინ სესხზე, შესაძლოა არ გაიაროს დადასტურების პროცედურა, შემდეგ შემთხვევებში:

  • არასანდო პასპორტის მონაცემების წარდგენა;
  • განსაზღვრული საბუთების არარსებობა;
  • მსესხებლის ასაკი არ არის მიღწეული 18 წელს ან აღემატება 70 წელს.