მარტივი და იაფი სესხები

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

23 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

15 წუთი

სესხის ვადა განისაზღვრება 12 თვით

გარდა ამისა, ყველა სასესხო პროდუქტი გაერთიანებულია და აქვთ ერთი საერთო მახასიათებელი: სესხები არის ძალიან ძვირი. მსესხებელს სესხის აღება უჯდება ბევრად უფრო ძვირად, ვიდრე ადრე რომ აეღო სესხი. ამის მიზეზი არის მაღალი განაკვეთები, დაუსაბუთებელი საკომისიოები, სავალდებულო დაზღვევა და აგრეთვე სასესხო მოთხოვნა ქონების უზრუნველყოფით. საბოლოოდ კი გვიწევს ბანკისთვის ორჯერ და სამჯერ მეტის გადახდა.

სამწუხაროდ, ბანკების მიერ მოზიდული რესურსები ჯერ კიდევ ძალიან ძვირია, რაც იწვევს სესხების მაღალ პროცენტს. თუ აქამდე ბანკებს ხელს უწყობდათ სასესხო ვალუტები, აგრეთვე ბანკების დაფინანსება შესაძლებელი იყო საზღვარგარეთიდან, ახლა კი უცხოური ვალუტის სესხების საკითხი აკრძალულია, აგრეთვე ფიზიკური პირებისთვის, სესხები დოლარში და ევროში დარჩება, როგორც „სასიამოვნო“ მოგონებად.

მაგალითად, თქვენ არ მოგიწევთ მეტის გადახდა და სესხი გაიაფდება 1,5-2 ჯერ. ფანტასტიკაა? არა. დღევანდელი „კრიზისულ“ პირობებშიც კი შეგიძლიათ მიიღოთ საკამოდ მარტივი სასესხო  პირობები „თქვენთვის“, რომელიც გადაარჩენს მსესხებელს ბანკის მიერ დაფინანსებას და საშუალებას მისცემს სწრაფად და მარტივად დააბრუნოს შესაძლო სესხები.

თუმცა, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სესხის მიღება ძნელია, ხელშეკრულებები კი შეიცავენ დათქმების მნიშვნელოვან რაოდენობას, რაც, ხშირ შემთხვევაში ავიწროებს მსესხებლის უფლებებს. ამიტომ, სესხის არჩევისას თქვენ უნდა იყოთ ძალინ დაკვირვებულად, ისე, რომ ერთი შეხედვით იაფი სესხი არ გადაიქცეს დაცარიელებული ჯიბით.