სესხები შემოწმების გარეშე (პრობლემური სესხები)

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

3000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

119 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

29 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

3000 ლარი

ვადა

24 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

101 ორი კვირა

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

23 ორი კვირა

თანხა

1300 ლარი

ვადა

3 წელი

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

17 ორი კვირა

საქართველოში საკრედიტო ორგანიზაციების უმრავლესობა,კლიენტისადმი ყურადღებით შემოწმების ეტაპს გადის. არსებობს მთელი რიგი მოთხოვნები, დაწყებული ასაკიდან, აუცილებელი შესაფერისი ხელფასი, აგრეთვე აქვს თუ არა პირს ქონების ხელმისაწვდომობა, რადგან უზრუნველყოფილ იქნას სესხი, აგრეთვე ამოწმებენ სხვა ბანკებში დავალიანების არსებობას. ყველა მსესხებელი არ არის შესაფერისი ამ მოთხოვნებისთვის. როგორ უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემა და მიიღოთ საჭირო თანხა?

თქვენთვის, ჩვენ შევარჩიეთ კომპანიები, რომლებიც სესხებს გასცემენ საკრედიტო ისტორიის შემოწმების გარეშე, ან თუ თქვენ გაქვთ პრობლემური საკრედიტო ისტორია- მინი კრედიტი მინი სესხები, მსესხებელთან მინიმალური მოთხოვნებით. ყველას შეუძლია მიიღოს ასეთი სესხი, მიუხედავად იმისა, მას აქვს თუ არა ხელმისაწვდომი და ფიქსირებული ხელფასი. სესხის აღება შეუძლიათ იმ ადამიანებსაც, რომელსაც აქვთ ცუდი საკრედიტო ისტორია და სხვა დაწესებულებებში აქვთ არსებული დავალიანებები. სესხი გაიცემა სწრაფად, უსაფრთხოება და თავდები საჭირო არ არის.