სესხები 18, 19 და 20 წლიდან

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

23 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

15 წუთი

სესხის ვადა განისაზღვრება 12 თვით

აქ არის საკრედიტო ორგანიზაციებისა და ბანკების შემოთავაზებები, რომლისგანაც შეგიძლიათ სესხის აღება 18, 19 ან 20 წლიდან, სესხი შესაძლებელია გაიცეს როგორც ნაღდი ფულით ასევე საბანკო ბარათზე გადარიცხვითაც. საქართველოს მოქალაქე, რომელიც არის სრულწლოვანი (18 წელი), შეუძლია აიღოს ასეთი სესხი. კომპანიების უმრავლესობას სესხის გაფორმების პროცესი, არის ონლაინ რეჟიმში, რის შემდეგაც დადასტურება ხდება, მობილური ტელეფონით. როგორც წესი, პირადობის მოწმობა და საიდენტიფიკაციო კოდი საკმარისია, შემოსავლების დადასტურების გარეშე.

ფინანსურ ორგანიზაციებში და ბანკების სიაში, შერჩეულია აგრეთვე ის ფინანსური ორგანიზაციები და ბანკები, რომლებიც სესხს გასცემენ 18-19 წლიდან. უკრაინის ყველა მოქალაქეს, რომელსაც აქვს ოფიციალური რეგისტრაცია, აქვს უფლება გამოიყენოს ბანკის მომსახურება. ხელშეკრულების გაფორმებისას მსესხებელს თან უნდა ჰქონდეს პასპორტი და საიდენთიფიკაციო კოდი.

ხელშეკრულების ხელმოწერა და გაცემა ხდება შემოსავლების დადასტურების გარეშე. აგრეთვე არ არის საჭირო სამსახურის დამადასტურებელი მოწმობა. ნებისმიერ მსურველს, ვინც შეარჩევს კომპანიას, შეუძლია შეავსოს ონლაინ განაცხადი. განცხადების გაგზავნის შემდეგ მენეჯერი დაგიკავშირდებათ სესხის პირობის დაზუსტების მიზნით.

სესხის ამოღებამდე უნდა დააკონკრეტოთ საპროცენტო განაკვეთი და სესხის ვადა. ასევე უნდა გაიგოთ, აქვს თუ არა ორგანიზაციას სესხის გადახდის გაგრძელების მომსახურება. ეს სერვისი საშუალებას გაძლევთ გააგრძელოთ სესხის თანხის გადახდის პერიოდი.