სესხები 18, 19 და 20 წლიდან

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

3000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

119 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

29 ორი კვირა

თანხა

3000 ლარი

ვადა

24 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

101 ორი კვირა

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

23 ორი კვირა

თანხა

1300 ლარი

ვადა

3 წელი

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

17 ორი კვირა

აქ არის საკრედიტო ორგანიზაციებისა და ბანკების შემოთავაზებები, რომლისგანაც შეგიძლიათ სესხის აღება 18, 19 ან 20 წლიდან, სესხი შესაძლებელია გაიცეს როგორც ნაღდი ფულით ასევე საბანკო ბარათზე გადარიცხვითაც. საქართველოს მოქალაქე, რომელიც არის სრულწლოვანი (18 წელი), შეუძლია აიღოს ასეთი სესხი. კომპანიების უმრავლესობას სესხის გაფორმების პროცესი, არის ონლაინ რეჟიმში, რის შემდეგაც დადასტურება ხდება, მობილური ტელეფონით. როგორც წესი, პირადობის მოწმობა და საიდენტიფიკაციო კოდი საკმარისია, შემოსავლების დადასტურების გარეშე.

ფინანსურ ორგანიზაციებში და ბანკების სიაში, შერჩეულია აგრეთვე ის ფინანსური ორგანიზაციები და ბანკები, რომლებიც სესხს გასცემენ 18-19 წლიდან. უკრაინის ყველა მოქალაქეს, რომელსაც აქვს ოფიციალური რეგისტრაცია, აქვს უფლება გამოიყენოს ბანკის მომსახურება. ხელშეკრულების გაფორმებისას მსესხებელს თან უნდა ჰქონდეს პასპორტი და საიდენთიფიკაციო კოდი.

ხელშეკრულების ხელმოწერა და გაცემა ხდება შემოსავლების დადასტურების გარეშე. აგრეთვე არ არის საჭირო სამსახურის დამადასტურებელი მოწმობა. ნებისმიერ მსურველს, ვინც შეარჩევს კომპანიას, შეუძლია შეავსოს ონლაინ განაცხადი. განცხადების გაგზავნის შემდეგ მენეჯერი დაგიკავშირდებათ სესხის პირობის დაზუსტების მიზნით.

სესხის ამოღებამდე უნდა დააკონკრეტოთ საპროცენტო განაკვეთი და სესხის ვადა. ასევე უნდა გაიგოთ, აქვს თუ არა ორგანიზაციას სესხის გადახდის გაგრძელების მომსახურება. ეს სერვისი საშუალებას გაძლევთ გააგრძელოთ სესხის თანხის გადახდის პერიოდი.