საბანკო სესხები

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

3000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

119 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

29 ორი კვირა

თანხა

3000 ლარი

ვადა

24 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

101 ორი კვირა

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

23 ორი კვირა

თანხა

1300 ლარი

ვადა

3 წელი

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

17 ორი კვირა

საბანკო სესხი არის მოსახერხებელი გადაწყვეტილება, თუ თქვენ დაგჭირდებათ თანხა გადაუდებელი შემთხვევებისთვის,  საკუთარი სახსრები კი არ არის საკმარისი ან მათი გამოყენება არასასურველია. როდესაც თქვენ დააპირებთ ფინანსური ოპერაციების ოპტიმიზაციას საბანკო პროდუქტის ჩართვით, უნდა იცოდეთ შესაძლო პრობლემების შესახებ: თქვენ შეგიძლიათ დაკარგოთ დრო ბანკის გადაწყვეტილების მოლოდინში და მიიღოთ უარი სესხზე, გადასახდელი დამატებითი თანხა იქნება საკმარისად მაღალი...

აქ მთავარი საკითხი არის არ ის, თუ რომელი ბანკი გასცემ „კარგად“ სესხებს, არამედ ის თუ რომელ ბანკში უფრო მომგებიანია სესხის აღება. ხშირად დაბალ მოთხოვნებსა და ფულადი საშუალებების მიღების სისწრაფეს თან მოსდევს საგრძნობად მაღალი საპროცენტო განაკვეთები.

არჩევანის მარტივი ალგორითმი დაგეხმარებათ გაერკვიოთ, თუ რომელი ბანკი არის საუკეთესო სესხის ასაღებად. პირველ რიგში, თქვენ უნდა უპასუხოთ რამდენიმე კითხვას:

  • მზად არის თუ არა ბანკი, რომ აღიაროს თქვენი გადახდისუნარიანობა? გაიგეთ ყველაფერი სესხების მოთხოვნების შესახებ.
  • არის თუ არა პირველადი შენატანი მიზნობრივი სესხისთვის და შეძლებთ თუ არა მის გადახდას?
  • რა თანხაზე შეგიძლიათ დაეყრდნოთ თქვენი საკრედიტო ისტორიის მიხედვით და რა იქნება თქვენს მიერ არჩეული კონკრეტული ბანკის განაკვეთი?
  • როგორ და რა კომისიებით იქნება გაცემული სესხი?
  • კომფორტული იქნება თუ არა სესხის გადახდა?
  • შესაძლებელია თუ არა წინსწრებით სესხის დაფარვა დამატებითი საკომისიოს გარეშე? აქ მოცემულია რამდენიმე ბანკი, რომლებიც უზრუნველყოფენ ოპტიმალურ საკრედიტო პირობებსა და სხვადასხვა შეღავათებს:
  • მსესხებლის შემოსავლის შესახებ;
  • მისი საკრედიტო ისტორია;
  • საჭიროა თანხა და მასთან დაკავშირებული სესხის პირობები. ბანკების მიერ ყველაზე დიდი ლოიალურობა არის დადებითი ისტორიის მქონე ადამიანებისადმი, მიმდინარე სამუშაო გამოცდილებით ექვსი თვის განმავლობაში და აგრეთვე სახელფასო ბარათის მქონე პირი. თუმცა, მთელი რიგი საკრედიტო პროდუქტების, არსებობს მომგებიანი შეთავაზებები ფართო სპექტრის მსესხებლებისთვის.