მიკრო საფინანსო ორგანიზაციები

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

3000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

119 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

29 ორი კვირა

თანხა

3000 ლარი

ვადა

24 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

101 ორი კვირა

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

23 ორი კვირა

თანხა

1300 ლარი

ვადა

3 წელი

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

17 ორი კვირა

მიკროფინანსირება (ინგლ.microfinance) არის ერთგვარი საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებულია ფინანსურ მომსახურებასთან, როგორც წესი, მცირე ბიზნესის  დასაწყებად, რაც გულისხმობს მცირე საწარმოების დაფინანსების წყაროების ხელმისაწვდომობას.

მიკროსაფინანსოების მიზანია მცირე საწარმოების დაკრედიტების უაღრესად დინამიური და ეფექტიანი სისტემა, რადგან შემუშავდეს საქონლისა და მომსახურების წარმოებისა და განაწილების სტიმულირება, აგრეთვე დამწყებ მეწარმეებს, შეიძინონ გამოცდილება მოგების მიღებისას და კაპიტალის დაგროვებაში.

მიკროსაფინანსო არის კლასიკური საბანკო სესხის მოქნილი ფორმა, რომელიც საშუალებას მოგცემთ, დაიწყოთ  ბიზნესი, კაპიტალის ჩადების გარეშე და საკრედიტო ისტორიის გარეშე და ასევე ხელს უწყობს არანაკლებ სამი ამოცანის გადასაწყვეტად:

  • 1. მეწარმეების რაოდენობის გაზრდა;
  • 2. საგადასახადო შემოსავლების გაზრდა;
  • 3. საბანკო სექტორის მეშვეობით მცირე ბიზნესის წარმოების დაფინანსების საკრედიტო ისტორიის შექმნა.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები მომსახურებას უწევენ  მეწარმეებს, რომლებიც კომერციულ ბანკებს ემსახურებიან და ამით აძლიერებენ სახელმწიფოს ფინანსურ სისტემას. კომერციულ ბანკებზე დაწესებული პირობები ხშირად გაუსაძლისია მეწარმეებისთვის (განსაკუთრებით სესხის უზრუნველყოფისთვის). მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ასრულებენ ზოგიერთ სარგებელს და დაბალი რისკის მქონე მცირე ფინანსურ ოპერაციებს, რომლებიც კომერციულ ბანკების მიმართ არ არის მიმზიდველი.