მიკრო სესხები

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

3000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

119 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

29 ორი კვირა

თანხა

3000 ლარი

ვადა

24 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

101 ორი კვირა

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

23 ორი კვირა

თანხა

1300 ლარი

ვადა

3 წელი

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

17 ორი კვირა

მიკრო სესხი ეს არის მცირე თანხა, მოკლევადიანი პერიოდისათვის. სესხები ფართოდ გავრცელდა მომხმარებლებს შორის, რადგან ისინი უკვე ხელმისაწვდომია. თქვენ აღარ მოგიწევთ სხვადასხვა ცნობების და საბუთების შეგროვება. საბანკო ბარათზე ონლაინ სესხის გაცემის პროცედურა საჭიროებს რამდენიმე წუთს, გადაწყვეტილების მიღება კი მცირე დროს მოითხოვს.

მიკრო სესხი არის სპეციალური ტიპის სესხი. მას იყენებენ იმ შემთხვევაში, როდესაც ხელფასამდე ჯერ კიდევ დრო არის, თანხა კი დაგჭირდა ახლა. მიკრო სესხის აღება უფრო ადვილია, ვიდრე ის რომ სესხით აიღო თანხა მეგობრებისგან, ნაცნობებისგან. მიკრო სესხები უზრუნველყოფილია მოკლევადიანი სესხისთვის, რაც შეადგენს პერიოდს, არაუმეტეს ერთ თვეს. როგორც წესი, ბანკები მსგავს მოკლევადიან სესხებზე არ მუშაობენ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში საპროცენტო შემოსავალი ვერ ფარავს სესხის მომსახურების ხარჯებს.

სესხები, რომელსაც სთავაზობენ ხალხს მცირეა, დაახლოებით 1000 ლარამდე. ეს ორი ფაქტორი იწვევს მაღალ წლიურ საპროცენტო განაკვეთს მიკრო სესხებზე, მაგრამ მოკლევადიანი  სესხის პერიოდში ზედმეტად გადახდილი თანხა არ არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. სესხი მიღება შეუძლია ყველას, ვინაიდან რადგანაც საკრედიტო კომპანია გასცემს ბევრს სესხს და ეს ორგანიზაციები ყურადღებას არ აქცევენ მსესხებლის თანხას.

მიკრო სესხის მიღება უფრო ადვილია, ვიდრე სესხის მიღება ბანკში. აღარ მოგიწევთ არანაირი საბუთების გაფორმება და რიგებში დგომა. განაცხადის შესავსებათ თქვენ დაგჭირდებათ არაუმეტეს 15 წუთის. ყველა განაცახდი განიხილება ინდივიდუალურად. მიკრო ორგანიზაციის თანამშრომლები მუშაობენ კონკრეტულად თითოეულ მსესხებელთან.  და მაშინაც როდესაც თქვენ გაქვთ უარყოფითი საკრედიტო ისტორია, თქვენ გაქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ სასწრაფოდ მიიღოთ სესხი სახლიდან გაუსვლელად. სესხის გადახდა თუ მოხდება ცხრილის მიხედვით, მაშინ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თქვენ გამოასწორეთ თქვენი შეცდომები როგორც მსესხებელი და აღადგინეთ ფინანსური დისციპლინა, ეს ყველაფერი კარგად აისახება თქვენ საკრედიტო ისტორიაზე.