გრძელვადიანი სესხები

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

პროცენტული

23 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

15 წუთი

სესხის ვადა განისაზღვრება 12 თვით

გრძელვადიანი სესხები ხშირად გამოიყენება მომხმარებლების მიერ, როგორც ბიზნესის დაწყების მიზნით. გრძელვადიანი სესხის გამორჩეული თვისებაა ვადები, როგორც წესი, გრძელვადიანი სამომხმარებლო სესხებთან განსხვავებით, გრძელვადიანი სესხის გადახდის ვადები, ბევრად უფრო მეტია.

როგორ გავაფორმოთ გრძელვადიანი სესხი?

  1.  ჩამოყალიბდით სესხის მიღების მიზეზე. როდესაც უკვე გადაწყვეტთ ბანკში წასვლას სესხის მისაღებად, თქვენ არგუმენტებით, უნდა დაარწმუნოთ კრედიტოფიცერი, თუ რატომ გჭირდებათ გრძელვადიანი სესხის გაფორმება.
  2. დარწმუნდით, რომ თქვენი საკრედიტო ისტორია კარგია. რაც უფრო კარგია თქვენი საკრედიტო ისტორია, მით უფრო დიდი ალბათობაა სესხის დამტკიცება. თუ საკრედიტო რეიტინგი უარყოფითია, დახარჯეთ დრო, რომ აღადგინოთ რეპუტაცია, იქამდე სანამ აიღებთ სესხს.
  3. სხვა სასესხო სახეობებისგან განსხვავებით, გრძელვადიანი სესხის გამოყენება, იმისთვის რომ იყიდოთ ძვირადღირებული ავტომობილი, არ არის პრაქტიკული, ვინაიდან შემდგომ შესაძლოა ავტომობილი იქნეს გაყიდული, სესხის დასაფარად. მსესხებელმა უნდა წარუდგინოს კრედიტოფიცერს დამადასტურებელი საბუთები, რომლებშიც იქნება ნაჩვენები, რომ მისი დასაქმების მდგომარეობა სტაბილურია და მომავალში ყოველთვიური შემოსავალი საკმარისია სესხის დასაფარად.
  4. სესხის ხელშეკრულების ხელმოწერის დაწყებამდე, ყურადღებით გადახედეთ პირობებს. დარწმუნდით, რომ გაეცანით ყველა ჯარიმას, რომელიც შესაძლოა დაგეკისროთ დაგვიანებული დაფარვის შემთხვევაში. ამ საკომისიოებს ბანკი თვლის, როგორც თვის განმავლობაში, ასევე ბოლოს შეჯამებულად. ნებისმიერ ფასად, აიცილეთ ეს ჯარიმები, რადგან ისინი შეიძლება გახდეს თქვენთვის ცუდი საკრედიტო ისტორიის მიზეზი.