სესხი 5000 ლარი

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

3000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

119 ორი კვირა

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

29 ორი კვირა

თანხა

3000 ლარი

ვადა

24 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

101 ორი კვირა

თანხა

1500 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

23 ორი კვირა

თანხა

1300 ლარი

ვადა

3 წელი

სესხის განხილვა

5 минут

პროცენტული

17 ორი კვირა

როგორც ჩანს, დღესდღეობით ბანკისგან სესხის აღება არ არის რთული, თუ მსესხებელს აქვს ღირსეული საკრედიტო ისტორია და გადახდისუნარიანობის დადასტურების შესაძლებლობა. პრაქტიკაში საკრედიტო ორგანიზაციების მსესხებლები, თანდათან ხვდებიან, რომ 5000 ლარის სესხის მიღება არ წარმოადგენს იოლ ამოცანას.

ბევრმა ბანკმა დააწესა დაბალი საპროცენტო განაკვეთი და შემოიფარგლნენ თანხის გაცემის მინიმალური პერიოდით, რაც მსესხებელს სესხის გადახდას აიძულებს ერთი წლის განმავლობაში.

ყოველთვიური გადასახადი დამოკიდებულია პერიოდზე და განაკვეთზე: 3 თვიდან 3 წლამდე- სესხის თანხის მოთხოვნა სხვადასხვა პერიოდით.