სესხი 300 ლარი

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

აქ შერჩეულია საკრედიტო კომპანიების და ქართული ბანკების მიერ ყველა შემოთავაზება, რომლებიც მზად არიან გასცენ სესხი 300 ლარის ოდენობით. ბანკების უმრავლესობა საჭიროებს, მხოლოდ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობას, შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ბევრ კომპანიაში, მოცემული თანხა შეგიძლიათ მიიღოთ 5-დან 30 დღემდე. თანხის მიღება შეიძლება, როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ასევე გადმორიცხვით საბანკო ბარათზე. ზოგიერთი სასესხო ორგანიზაციას, თანხა მოაქვს პირდაპირ სახლში, კურიერის მეშვეობით.