სესხი 1000 ლარი

დახარისხება:

დამოწმებული

თანხა

3000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

5 წუთი

დამოწმებული

თანხა

3000 ლარი

ვადა

24 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

დამოწმებული

თანხა

1000 ლარი

ვადა

30 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

თანხა

3000 ლარი

ვადა

24 დღე

სესხის განხილვა

5 წუთი

თანხა

4000 ლარი

ვადა

2 წელი

სესხის განხილვა

5 წუთი

თანხა

1000 ლარი

ვადა

1 წელი

სესხის განხილვა

15 წუთი

სესხის ვადა განისაზღვრება 12 თვით

არსებობს ისეთი სასესხო ორგანიზაციების და ბანკების შემოთავაზებები საქართველოში, რომლებიც მზად არიან გასცენ სესხი 1000 ლარი. კომპანიების უმრავლესობა საჭიროებს, მხოლოდ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობას, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. უმეტეს შემთხვევაში, ასეთი სესხი შეიძლება გაიცეს რამდენიმე თვიდან 5 წლამდე, ხოლო ადრეული დაფარვის შემთხვევაში ჯარიმების გარეშე. სესხის აღება 1000 ლარის ოდენობით შეიძლება ნაღდი ანგარიშსწორებით კომპანიის ოფისში ან გადმორიცხვით საბანკო ანგარიშზე ან ბარათზე.